2024 trends

Generativní AI v roce 2024

Jaké trendy budou hrát v oblasti generativní AI v novém roce prim? Vytipovali a popsali jsme 4 trendy, které budou v roce 2024 rezonovat.

1) Augmentace

Rok 2024 bude ve znamení augmentace dat pro trénování modelů umělé inteligence. Standardem se stane například generování překladů pomocí AI a využívání zpětných překladů pro rozšiřování dat v oblasti zpracování přirozeného jazyka.

2) Praktické nástroje

V roce 2024 začne na bázi generativní AI vznikat mnohem více praktických aplikací a skutečných pomocníků, které začnou lidé používat v práci i osobním životě. Příkladem může být "jednoduchý" nástroj, který dovede sesumírovat emaily ve schránce a odpoví na ty, na které to půjde a bude to žádoucí.

Jiný nástroj zase umožní zaměstnancům skrze chatbota mnohem efektivněji nacházet informace ve znalostní bázi společnosti, což usnadní například zaškolování nováčků a výrazně zpřesní informace, které zaměstnanci poskytují zákazníkům

3) Kvalita neobstojí

Mít vlastního chatbota nebo voicebota bude chtít mít skoro každá firma a organizace, což často povede k ukvapeným produktům a řešením. Ty ale nebudou schopny obstát u zákazníků, kteří už se s AI seznámili a mají na kvalitu AI pomocníků stále vyšší nároky. Rok 2024 bude proto rokem napravování škod, které napáchají chatboti a voiceboti nevalné kvality. Tedy vše znovu a pořádně.

4) Součást firemní identity

S rozšiřováním hlasových rozhraní souvisí ještě jeden problém, který se letos naplno ukáže. Je jím podobnost hlasů umělé inteligence. A tak se stává, že s financemi vám radí ten samý hlas, který vám jinde vydává balíky. A navíc neumí pořádně intonovat.

Hlas voicebota nebo virtuálního asistenta se přitom stává součástí identity společnosti, proto bude trendem vytvářet pro AI originální hlasy, které zákazníci bezpečně poznají a kteří nebudou znít tak strojově a studeně, jak lze dnes slyšet ze všech stran.