IoT

IoT implementace

Pro našeho významného klienta jsme úspěšně dokončili již druhou fázi implementace IoT platformy. Za necelých 7 měsíců se nám, společně s IT zákazníka, podařilo vytvořit a dodat aplikaci, která umožňuje přehlednou práci s různými druhy "chytrých" čidel. Od správy jednotlivých zařízení, jejich parametrů, lokalitě zobrazované v mapových podkladech a plánech budov, kategorizaci a seskupování, až po grafickou vizualizaci stavových hodnot a naměřených dat.

Platforma je postavena na cloud infrastruktuře a využívá nejmodernější knihovny a frameworky užívané v enterprise prostředí. Na tomto technologickém základu jsou budovány další aplikace určené koncovým klientům.